Engleska

Preduzetnik pored kapitala i obaveza, ne sme zanemariti ni poresku politiku.
Kolika je poreska stopa odnosno poslovni porez u Engleskoj?
Do kada sam oslobođen plaćanja PDV-a?
Na koji način se razvija porez na dohodak građana u Engleskoj?

  • Stopa poreza na dobit se nalazi u granicama 20 do 26% (preduzeće sa statusom nerezidenta nije predmet poreza na dobit u Engleskom sistemu oporezivanja)
  • Poslovni porez: nema
  • Iznos poreza na dohodak: 20-40%
  • Opšta stopa PDV od 20% (5% diskontna stopa)
  • Za godišnji prihod do 73.000 funti sterlinga PDV je acikličan (ne plaća se)

 

Za više informacija molimo kliknite na izabrane mape.