Engleska

Preduzetnik pored kapitala i obaveza, ne sme zanemariti ni poresku politiku.
Kolika je poreska stopa odnosno poslovni porez u Engleskoj?
Do kada sam oslobođen plaćanja PDV-a?
Na koji način se razvija porez na dohodak građana u Engleskoj?

  • Stopa poreza na dobit se nalazi u granicama 20 do 26% (preduzeće sa statusom nerezidenta nije predmet poreza na dobit u Engleskom sistemu oporezivanja)
  • Poslovni porez: nema
  • Iznos poreza na dohodak: 20-40%
  • Opšta stopa PDV od 20% (5% diskontna stopa)
  • Za godišnji prihod do 73.000 funti sterlinga PDV je acikličan (ne plaća se)

 

Za više informacija molimo kliknite na izabrane mape.
BASIC PAK
ECONOMY PAK
Bussines PACK
Bussines PACK PRO
LIMITED Do it your self